İçeriğe geç

indirimleri ve bizden haberleri kaçırmayın!

Abone olarak üyelerimize özel avantajlar ve indirimlerden yararlanabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ALICI AÇIK RIZA METNİ

BNS GROUP TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, paylaşılan kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin aydınlatma metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerini BNS GROUP TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BNS GROUP TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘ne ait iletişim yöntemleri ile tarafınızla paylaşmış olduğum kimlik verilerimin ve iletişim verilerimin; KVKK’nun 4. maddesine uygun olarak; şirket ve sunduğu hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerinizden en iyi şekilde yararlanmamız için planlamalar yapılması, pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama analiz ve kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarının yapılması, hizmetlerinize yönelik tarafıma özel sunduğunuz imkanların tanıtılması, kampanya ve indirimlerden güncel olarak haberdar olunması, ürünlerinizin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu amaçla tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden www.happytowear.co, telefon, faks, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti, çevrimiçi reklam ağları gibi vasıtalar kullanılarak tarafıma tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, kampanya, promosyon, yeni ürün tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi, memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla; şirketiniz tarafından işlenmesine, paylaşılmasına ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşbu kimlik iletişim verilerimin; BNS GROUP TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan şirketlere, firmalara, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarınıza, tedarikçi firmalarınıza, anlaşmalı olduğunuz kuruluşlara, çağrı merkezi hizmeti aldığınız kurum ve kuruluşlara, şirket olarak faaliyetlerinizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Şirketiniz ile müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığınız kişilere aktarılmasını rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirket tarafından “TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ALICI AÇIK RIZA METNİ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.